Cng ty Bnh Minh
 
đăng nhập đăng nhập Giỏ hàng của bạn
0 Sản phẩm
 
 1U 19'' 24 Ports Cat 6 UTP PCB Patch Panel Dual IDC with Back Bar, Golden plating 50u'' - Part Code: TM03C6PCB+UTP24
1U 19'' 24 Ports Cat 6 UTP PCB Patch Panel Dual IDC with Back Bar, Golden plating 50u'' - Part Code: TM03C6PCB+UTP24
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


1U 19'' 24Ports Cat 6 FTP PCB Patch Panel drawer Type Part No. - TM03C6PCB+FTP24
1U 19'' 24Ports Cat 6 FTP PCB Patch Panel drawer Type Part No. - TM03C6PCB+FTP24
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


1U 19'' 24 Ports FTP Blank patch panel with Plastic Cable Holder - TM03BPP02S+FTP24
1U 19'' 24 Ports FTP Blank patch panel with Plastic Cable Holder - TM03BPP02S+FTP24
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Floor/Standing Network Cabinets 19'' 600mm/800mm/1000mm depth 18U - 47U hexagonal Mesh Door (P/No: TM07SNC47B )
Floor/Standing Network Cabinets 19'' 600mm/800mm/1000mm depth 18U - 47U hexagonal Mesh Door (P/No: TM07SNC47B )
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


1U 19'' 6 Ports UK Type PDU with Switch, 16A, Cable length 2 Meters (P/No:TM07PDUUK6P)
1U 19'' 6 Ports UK Type PDU with Switch, 16A, Cable length 2 Meters (P/No:TM07PDUUK6P)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Floor/Standing Network Cabinets 19'' 600mm/800mm/1000mm depth 18U - 47U Glass Door (P/No: TM07SNC42B)
Floor/Standing Network Cabinets 19'' 600mm/800mm/1000mm depth 18U - 47U Glass Door (P/No: TM07SNC42B)
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


2 Port 120 Type Faceplate
2 Port 120 Type Faceplate
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Cat 6a lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm PVC Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6A305PVC
Cat 6a lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm PVC Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6A305PVC
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Cat 6 lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6305LSZH
Cat 6 lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6305LSZH
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Cat5e lan cable UTP 24AWG BC 0.511mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP5E305LSZH
Cat5e lan cable UTP 24AWG BC 0.511mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP5E305LSZH
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Cat5e lan cable UTP 24AWG BC 0.511mm PVC Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP5E305PVC
Cat5e lan cable UTP 24AWG BC 0.511mm PVC Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP5E305PVC
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


1U 19'' 24 Ports Cat 6 UTP PCB Patch Panel Dual IDC with Plastic Cable Holder - Part Code TM03C6PCB02+UTP24
1U 19'' 24 Ports Cat 6 UTP PCB Patch Panel Dual IDC with Plastic Cable Holder - Part Code TM03C6PCB02+UTP24
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


1U 19'' 24Ports Cat 6A/7 FTP PCB Patch Panel drawer Type - TM03C7PCB+FTP24
1U 19'' 24Ports Cat 6A/7 FTP PCB Patch Panel drawer Type - TM03C7PCB+FTP24
Giá: Call
  Chi Tiết  | Mua hàng


Giải pháp Chuyển mạch LAN - Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Số Người Online: 10
  Tổng Số : 6458267

Cat 6 lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm PVC Jacket Fluke test -Part Code: TM01UTP6305PVC

Cat 6 lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm PVC Jacket Fluke test -Part Code: TM01UTP6305PVC

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cat5e lan cable UTP 24AWG BC 0.511mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP5E305LSZH

Cat5e lan cable UTP 24AWG BC 0.511mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP5E305LSZH

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cat5e lan cable UTP 24AWG BC 0.511mm PVC Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP5E305PVC

Cat5e lan cable UTP 24AWG BC 0.511mm PVC Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP5E305PVC

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cat 6 lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6305LSZH

Cat 6 lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6305LSZH

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cat 6a lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm PVC Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6A305PVC

Cat 6a lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm PVC Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6A305PVC

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng
Cat 6a lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6A305LSZH

Cat 6a lan cable UTP 23AWG BC 0.57mm LSZH Jacket Fluke test - Part Code: TM01UTP6A305LSZH

Giá: Vui lòng liên hê
Hãng SX:
 Chi Tiết  | Mua hàng

Trang từ 1 đến 1 (trong 6 sản phẩm) Trang: 1
 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT H&Q
TEL: 093209 6866 / 0834678989 / 091351 3433
http://telemax.vn/upload/NETWORK CABLING EXPERT.jpg |